COMPASS TẶNG 30 SUẤT HỌC BỔNG TIẾNG ANH CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

Ngày 1/12, COMPASS English tổ chức lễ khai giảng khoá học tiếng Anh dành cho 30 công chức, viên chức ở các đơn vị trực thuộc Thành đoàn do Công đoàn cơ quan Thành đoàn và Trung tâm COMPASS English tổ chức. Tổng giá trị học bổng là 180 triệu đồng.
Ông Nguyễn Thanh Phong, phó chủ tịch Công đoàn cơ quan Thành đoàn, cho biết: " Các học viên sẽ có điều kiện thực hành, nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh và vận dụng vào thực tiễn có hiệu quả sau kháo học, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay "

-
|Yêu cầu gửi thông tin