Làm bài kiểm tra miễn phí

Làm bài kiểm tra miễn phí

Chỉ mất 10 phút để làm bài kiểm tra.
Bạn sẽ biết tiếng Anh của bạn ở cấp độ nào dựa theo khung tiêu chuẩn Châu Âu

Kids
  • Starters
  • Movers
  • Flyers
Teenagers
  • KET
  • PET
Adults
  • FCE
  • Ielts

BẮT ĐẦU

Vui lòng điền thông tin của bạn để chúng tôi có thể tính toán điểm số và cung cấp kết quả cho bạn.